niedziela, 24 marca 2019

Uwaga awaria!

Z powodu poważnej awarii w stacji pomp, występuje przerwa w dostawie wody.
Usunięcie usterki i problemów z dostępem do wody nastąpi w poniedziałek około godziny 16.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

czwartek, 21 grudnia 2017

Walne Zgromadzenie


W dniu 9 lutego 2018 roku odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółki Wodociągowej.
Prosimy o zapoznanie się z załączonym komunikatem.


wtorek, 5 grudnia 2017

Przerwa w dostawie wody


Informujemy, że w związku z naprawą zasuwy przy ul. Wiśniowej, w dniu 7 grudnia (czwartek) w godzinach od 7:30 do 14 nastąpi przerwa w dostawie wody. 
Za utrudnienia przepraszamy.

Spółka Wodociągowa w Wojnówku


środa, 12 lipca 2017

Terminy poboru opłat za wodę

Zarząd Spółki Wodociągowej uprzejmie prosi wszystkich Członków Spółki o podanie aktualnego stanu licznika zużycia wody w sezonie 2016/2017 i odbiór wyliczonej należności.

Dyżur pełniony będzie w siedzibie Spółki przy ulicy Bzowej w Wojnówku w dniach:

  • 19.08.2017 od 15 do 18
  • 20.08.2017 od 11 do 14
  • 26.08.2017 od 15 do 18
  • 27.08.2017 od 11 do 14
  • 02.09.2017 od 15 do 18
  • 03.09.2017 od 11 do 14
  • 09.09.2017 od 15 do 18
  • 10.09.2017 od 11 do 14
  • 16.09.2017 od 15 do 18
  • 17.09.2017 od 11 do 14

Istnieje możliwość zapłaty za wodę w w/w terminach gotówką.


niedziela, 18 czerwca 2017

środa, 9 listopada 2016

Spółka kontynuuje swoją działalność!

Decyzją Członków Spółki z dnia 9.11.2016 - Spółka Wodna nie ulega likwidacji i kontynuuje pracę społeczną dostarczając wodę dla Wojnówka pod kontrolą nowego Zarządu Spółki, stosując się do zmienionego podczas Walnego Zgromadzenia statutu.

Szczegółowe informacje w tej sprawie zostaną opublikowane wkrótce.

wtorek, 25 października 2016

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd Spółki Wodno - Ściekowej w Wojnówku
na podstawie Prawa Wodnego oraz Statutu spółki zwołuje na dzień 9 listopada 2016 (środa) o godz. 16:30 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Spółki, które odbędzie się w: Starostwie Powiatowym w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 (Sala III piętro).Prosimy o zapoznanie się załączoną do niniejszego porządku obrad informacją dla członków spółki oraz propozycją zmiany statutu umieszczoną w poniższym linku: 


poniedziałek, 24 października 2016

WAŻNE INFORMACJE DLA CZŁONKÓW SPÓŁKI


9 listopada o godzinie 16:30 w Sali Starostwa Powiatowego w Poznaniu wszyscy Członkowie Spółki Wodnej muszą być obecni! Jeśli Twój dom jest podłączony do wodociągu w Wojnówku i chcesz mieć dostęp do wody w kolejnych latach to sprawa dotyczy również Ciebie! W przypadku braku kworum dalsze działanie Spółki może być niemożliwe a nasz wspólny majątek przejmie Likwidator
"Działania, które może podjąć Likwidator są trudne do przewidzenia, włącznie z zagrożeniem dostaw wody dla Wojnówka"
Obecność członków jest obowiązkowa, jest to ostatnie Walne Zgromadzenie, na którym muszą zostać podjęte ostateczne decyzje. 
Proszę zapoznać się z powyższym komunikatem Spółki Wodnej. Poniżej również zdjęcia zamontowanych w zeszłym roku nowych urządzeń, które dostarczają i uzdatniają dla nas wodę - o losie tych urządzeń i pozostałym majątku wymienionym w komunikacie zdecydujesz Ty: 
9.11.2016, godz. 16:30 ul. Jackowskiego 18 Poznań.

Stacja Uzdatniania Wody
Wyłączenie wody na okres zimowy


czwartek, 14 lipca 2016

Kanalizacja uruchomiona!

Rozpoczęcie zrzutu ścieków w Długiej Goślinie, Kątach, Łopuchowie, Wojnowie i Wojnówku, Gmina Murowana Goślina.

Informujemy, że mieszkańcy i użytkownicy nieruchomości położonych w Długiej Goślinie, Kątach, Łopuchowie, Wojnowie i Wojnówku mogą rozpocząć zrzut ścieków do kanalizacji wybudowanej w ramach projektu „Kanalizacja obszaru Puszcza Zielonka i okolic” – etap I


Warunkiem  rozpoczęcia zrzutu jest posiadanie podpisanej umowy na odbiór ścieków  z AQUANET S.A.

Osoby spełniające ten warunek mogą dokonać przełączenia instalacji wewnętrznej z budynku do studzienki przyłączeniowej wybudowanej w ramach Projektu lub wybudowanej w własnym zakresie przez mieszkańca (studzienka wybudowana we własnym zakresie musi być odebrana przez ZMPZ)  i  znajdującej się na terenie  posesji.

Prace  należy wykonać własnym staraniem i na swój koszt, prace nie podlegają odbiorowi technicznemu.

Po dokonaniu przełączenia należy niezwłocznie  dokonać pisemnie zgłoszenia stanu wodomierza na dzień rozpoczęcia zrzutu powiadamiając  AQUANET S.A.

OSOBY NIE POSIADAJACE PODPISANEJ  UMOWY  mogą uzyskać informacje na temat stanu załatwiania sprawy, uzyskać druki wniosków i wszelkie inne informacje  w  następujących  miejscach:

ZWIĄZEK MIEDZYGMINNY „PUSZCZA ZIELONKA” w  Murowanej Goślinie, Nowy Rynek 8, Biuro Obsługi  – Pani Agnieszka Ogrodnik tel.:
512 844 133 lub 61 81 14 142.
 

UWAGA: Informujemy, że prowadzone będą kontrole legalności podłączeń do wybudowanej sieci kanalizacyjnej.

wtorek, 28 czerwca 2016

Planowane wyłączenie prądu

W dniu 4 lipca 2016 roku (poniedziałek) w godzinach od 8:30 do 14:00 w części Wojnówka nastąpi planowane wyłączenie prądu przez Spółkę ENEA, która w tym czasie dokona modernizacji sieci energetycznej.

Z uwagi na to, że odłączona od zasilania zostanie również Stacja Pomp w Wojnówku, od godziny 8:30 do 14:00 woda nie będzie dostarczana do Mieszkańców Wojnówka.

Za utrudnienia przepraszamy.

W podanym terminie prąd zostanie wyłączony w obszarze:  ul. Grzybowa, Jagodowa, Jeżynowa, Jaśminowa, Bzowa, Borówkowa, Leśna, Modrzewiowa, Poziomkowa, Malinowa, Wojnówko Stacja Pomp.

wtorek, 1 marca 2016

Kontakt

Sprawy techniczne związane z siecią wodociągową oraz awarie:

Tadeusz Wachowiak,  tel.: 530 822 757

Sprawy związane z płatnościami, przyłączeniem się do sieci, zgłaszanie zmian właścicieli działek:

Marek Kujawa, tel.: 602 244 854

środa, 23 grudnia 2015

Życzenia dla Państwa

Wesołych, spokojnych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku

życzy

Zarząd i Komisja Rewizyjna Spółki Wodnej w Wojnówku 
wraz z pracownikami.

Sprawozdanie z badań wody wraz z oceną Sanepidu

Publikujemy sprawozdanie z badań wody w Wojnówku z dnia 18.12.2015 z ważną dla nas oceną Sanepidu: 
"...Jakość wody spełnia wymagania dla parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznym oraz spełnia zalecenia określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi..."

Oryginał dokumentu można zobaczyć tutaj